Abdij Maria Toevlucht

Abdij

Abdij Maria Toevlucht is na abdij Koningshoeven de tweede bierbrouwende trappist van Nederland. De wortels van deze abdij liggen ook bij de Koningshoeven, want Abdij Maria Toevlucht is door een abt van abdij Koningshoeven gesticht en in 1900 als klooster in gebruik genomen. Vanaf de jaren dertig mag het klooster zich abdij noemen.

Het complex bestaat uit contrasterende oude en moderne gebouwen. Halverwege de 20e eeuw verbleven er 75 monniken in de abdij. Eind 2013 waren er 20 monniken in het klooster woonachtig.

Gasten hebben de mogelijkheid om in het klooster een programma van meerdere dagen bij te wonen, waarbij gekozen kan worden voor retraite, zen-meditatie, stilte-meditie of zang. Verder is er de mogelijkheid om gebedsdiensten bij te wonen op iedere dag van de week.


   

Brouwerij

Eind 20e eeuw werd de intensieve melkveehouderij beëindigd, gevolgd door de vleesveehouderij begin 21 eeuw. Om in het dagelijks brood te kunnen voorzien is besloten om binnen de kloostermuren een trappistenbrouwerij (De Kievit) te starten.

Het eerste trappistenbier Zundert is eind 2013 op de markt gekomen. Vanwege de populariteit van trappistenbieren in het algemeen, in combinatie met de relatief beperkte brouwcapaciteit, is het bier slechts zeer beperkt verkrijgbaar. Uiteraard mag een speciaal trappistenglas van Zundert niet ontbreken en bij voorkeur drinkt men het bier dan ook uit dit glas.

Assortiment

Op dit moment wordt er één type bier gebrouwen:

Het bier is door het Bourgondisch Genootschap gedegusteerd en is terug te vinden in het degustatie overzicht.

Bezoek

Abdij Maria Toevlucht
Rucphenseweg 38
4882 KC Klein Zundert
abdijmariatoevlucht.nl


De abdij is voor het publiek toegankelijk. De kapel kan men dagelijks bezoeken en indien gewenst is een meerdaagsbezoek mogelijk waarbij men in het gastenhuis verblijft.

De abdijwinkel waar naast religieuze literatuur en cd's het Zundert bier (beperkt) verkrijgbaar is kan op de maandag na op alle dagen van de week worden bezocht. Kijk voor de actuele openingstijden voorafgaande aan uw bezoek op de website van de abdij.

Lunch suggestie

Zowel Zundert als Rucphen liggen vlakbij de abdij en hier kunt u voor een goede lunch terecht.