Westvleteren

Abdij

De huidige Sint-Sixtusabdij is officieel gesticht in 1831, hoewel in de eeuwen daarvoor al kloosterlingen rondom Westvleteren actief waren. In het verleden werd er bier gebrouwen en kaas geproduceerd om in het levensonderhoud te voorzien. Verder waren er binnen de abdijmurenen een smitse en een molen aanwezig en werd er een veestapel gehouden. Anno 2010 wonen er 26 broeders in de gemeenschap.

Vlakbij de abdij is de Sint-Sixtusgrot te vinden, die in 1922 is gebouwd uit dankbaarheid voor het feit dat de abdij de Eerste Wereldoorlog ongeschonden doorgekomen is, hetgeen bijzonder is gezien de ligging van de abdij in het gebied waar veel strijd heeft plaatsgevonden. Het jaar daarna zijn er de beeltenissen toegevoegd van 'de zeven smarten van Maria'. De grot is voor bezoekers toegankelijk en ligt op de looproute van het 'Sint-Sixtuspad'.


   

Brouwerij

Sinds 1840 wordt er actief bier gebrouwen bij de trappisten van de Sint-Sixtus abdij. In de loop van de tijd zijn de diverse installaties vernieuwd, de laatste grootste aanpassing heeft in 1990 plaatsgevonden. De productie van de brouwerij is zoals algemeen bekend heel beperkt (ongeveer 4700 hectoliter per jaar). Gemiddeld wordt er drie dagen per maand gebotteld.

Het bier wordt aan particulieren verkocht en is niet bedoeld voor wederverkoop. De enige erkende wederverkoper is tot op heden ontmoetingscentrum 'In de Vrede', recht tegenover de abdij. Bij het ontmoetingscentrum is het -indien voorradig- mogelijk om per persoon zes flesjes Westvleteren te kopen van het type dat op dat moment gebotteld is. Eerder is dit met succes gelukt, echter bij het meest recente bezoek van het Bourgondisch Genootschap was ook hier het bier helaas niet voorradig...

Assortiment

In het verleden werden er verschillende bieren gebrouwen, de Westvleteren 2', 4', 6', 8' en 12', waarbij de 2' een tafelbier betrof die werd gedronken door de monniken en gasten van de abdij. Tegenwoordig worden er drie typen bier aangeboden:

Alle bieren zijn door het Bourgondisch Genootschap gedegusteerd en zijn terug te vinden in het degustatie overzicht.

Bezoek

Abdij Sint-Sixtus
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren
sintsixtus.be


De abdij en brouwerij zijn niet voor het publiek toegankelijk. Het in het ontmoetingscentrum gelegen Claustrum geeft echter een beeld hoe de trappisten van de Sint-Sixtusabdij samenleven en geeft de nodige achtergrondinformatie. De enkeling die het geluk ten deel valt om een bak Westvleteren op te kunnen halen mag zich melden aan de poort van de abdij.

Lunch suggestie

Het is mogelijk om recht tegenover de abdij een smakelijke lunch te gebruiken in ontmoetingscentrum 'In de Vrede'. Hier zijn tevens alle varianten van Westvleteren verkrijgbaar voor consumptie ter plaatse. De lunch wordt bij voorkeur afgesloten met een 'Coupe In de Vrede', bereid met heerlijk ijs en Westvleteren Trappist!

Ontmoetingscentrum 'In de Vrede'
Donkerstraat 13
8640 Westvleteren
indevrede.be