Westmalle

Abdij

De oprichting van Abdij Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in 1794 is indirect een gevolg van de Franse revolutie, welke bij meerdere kloostergemeenschappen de nodige impact heeft gehad.

De oprichters hadden eind 18e eeuw oorspronkelijk de opdracht om in Canada een klooster te stichten, maar door de spanningen tussen de Lage Landen en Frankrijk bleek vervoer onmogelijk en kwamen de monniken terecht in Vlaanderen, nabij de huidige grens van Nederland en België bij de boerenhoeve "Nooit Rust", de huidige plaats van de abdij van Westmalle.
Diezelfde Fransen zorgden er echter ook voor dat de stichters weer verdreven werden uit het klooster. Na enige jaren keerden een aantal monniken terug naar Westmalle en werd het klooster in de loop van de jaren gebouwd en uitgebreid tot de huidige vorm. Het klooster kreeg in 1836 officieel de status van abdij. Anno 2010 wonen er 24 broeders in de gemeenschap.

De monniken leven van gebed en arbeid. De arbeid komt voor de buitenwereld met name tot uiting in de activiteiten van de brouwerij en boerderij met kaasmakerij. De brouwerij wordt dadelijk nader uitgelicht. De boerderij bestond zowel uit veeteelt als uit akkerbouw, waarbij in 1932 de akkerbouw werd afgestoten.
De koeien die worden gehouden vinden allemaal een plaatsje binnen de abdijmuren, hoewel het Bourgondisch Genootschap tijdens één van haar bezoeken ook dieren buiten de muren heeft waargenomen waarvan een enkel dier door de kloosterlingen werd meegenomen naar de abdij.

De kaasmakerij is vanaf 1860 actief en wordt in tegenstelling tot de brouwerij geheel bemand door de broeders zelf. De kaas is te verkrijgen aan de poort van de abdij en in het naastgelegen Café Trappisten.


   

Brouwerij

Vanaf het moment dat het klooster een officieel trappistenklooster werd, is er direct een start gemaakt met het brouwen van bier. De regels staan immers toe dat de streekdrank genuttigd mag worden bij de maaltijd en in deze omgeving was dat bier.

Nadat de bouw van de brouwerij was voltooid kon op 10 december 1836 het eerste bier van Westmalle geproefd worden, bestemd voor de monniken. De eerste decennia bleef het bier exclusief voor de eigen gemeenschap beschikbaar. Vanaf 1856 werd het bier ook sporadisch aangeboden aan de buitenwereld. Zoals we ook bij diverse andere abdijen hebben gezien heeft de Eerste Wereldoorlog ertoe geleid dat het koper van de ketels door de bezetter werd ingevorderd. Na de oorlog werd de brouwerij opnieuw opgestart.

Tegenwoordig zijn de monniken niet meer rechtstreeks betrokken bij het brouwproces, maar begeleiden ze nog steeds de activiteiten en houden ze toezicht.

Assortiment

Sinds jaar en dag worden er drie soorten bier gebrouwen, waarvan Westmalle Extra een tafelbier is dat niet regulier verkocht wordt. De Westmalle half-om-half, een mengeling van de Dubbel en Tripel, is te krijgen in het trappistencafé tegenover de abdij.

Alle bieren zijn door het Bourgondisch Genootschap gedegusteerd en zijn terug te vinden in het degustatie overzicht.

Bezoek

Abdij Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Antwerpsesteenweg 496
2390 Westmalle
trappistwestmalle.be


De abdij en brouwerij zijn niet voor het publiek toegankelijk. Wel is er het Trappistencafé recht tegenover de abdij waar men ook een kleine sortering aan Westmalle producten kan kopen.

Lunch suggestie

Café Trappisten is de meest passende gelegenheid om een lunch te gebruiken, waarbij smaakvolle gerechten te krijgen zijn en het bier gedegusteerd kan worden. De Westmalle Dubbel is beschikbaar van de tap terwijl de Tripel uitsluitend in flesjes verkrijgbaar is.

In 2009 is een gloednieuw gebouw geopend dat het afgebroken café vervangen heeft. Het Bourgondisch Genootschap is van mening dat deze gelegenheid door de zeer moderne opzet weinig aansluiting heeft bij het klooster. Hier zal een commerciële afweging aan ten grondslag liggen, onder andere door de beschikbaar gekomen mogelijkheden van zaalverhuur. De voormalige ingang is het enige dat nog doet denken aan het oude café.

Café Trappisten
Antwerpsesteenweg 487
2390 Westmalle
trappisten.be