Rochefort

Abdij

Van alle trappistenabdijen is Rochefort onbetwist het meest afgelegen. Waar alle anderen abdijen nog een cafetaria of iets dergelijks in de buurt hebben, of zoals bij Chimay op beperkte afstand, is bij Rochefort uitsluitend de kerk te bezoeken. Het gevolg is merkbaar. Bij de Achelse Kluis zijn vaak fietsers en wandelaars te vinden. Bij Westvleteren zijn regelmatig liefhebbers om bier af te halen en om er meteen een te genieten in het naastgelegen ontmoetingscentrum. Bij Orval kan het bij tijd en wijle druk zijn met bezoekers, voornamelijk vanwege de ruïnes. Daarentegen blijft in Rochefort de rust heersen.
Wie het bier wil kopen kan in veel winkels terecht. Wie het bier wil drinken treft in het stadje Rochefort een aantal gelegenheden om het te drinken. Daarmee blijft de abdij verschoond van toeristen.

Momenteel wonen er 15 broeders in de abdij. Die broeders staan in een lange monastieke traditie die begon in de 13e eeuw met een monialengemeenschap. De verdere geschiedenis van Rochefort kenmerkt zich door het opbouw en wederopbouw. Diverse malen is het klooster -deels- verwoest door brand, of menselijk geweld gericht tegen het katholicisme. De meest recente brand vond plaats op 29 december 2010 waarbij de oudste delen van het klooster verloren zijn gegaan. Niet voor niets voert dit klooster het credo “Curvata Resurgo” in haar wapen: Gebogen richt ik mij weer op.

Tijdens de Franse revolutie werd de abdij opgeheven, na door de bevolking geplunderd te zijn. De abdij werd begin 19e eeuw verkocht. Het zou tot 1887 duren eer er weer sprake zou zijn van een abdijleven. Vanuit Achel werd de abdij nieuw leven ingeblazen en daarmee begon de geschiedenis van de Trappisten in Rochefort.


   

Brouwerij

De eerste notities over een brouwerij bij de het klooster zijn van 1595. Vermoedelijk werd daarbij voornamelijk gebrouwen voor eigen gebruik.

De huidige brouwtraditie begon eind 19e begin 20e eeuw. Eerst voor eigen gebruik, maar vanaf 1910 werd voorzichtig begonnen met de commerciële verkoop van bier. Aanvankelijk leek de Eerste Wereldoorlog zonder al te veel schade aan Rochefort voorbij te gaan. Echter aan het eind trof Rochefort hetzelfde lot als vele andere brouwerijen in België: al het koper (dus ook de brouwketels) werd door de Duitsers geconfisceerd. Daarmee kwam de brouwerij stil te liggen. Echter niet voor lang en in 1919 werd al weer gestart met het brouwen en ook de verkoop (in de regio) werd weer hernomen.

De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke tijd. Het brouwen ging zo goed en zo kwaad als dat kon door, maar er werd veel armoede geleden in de omgeving. Daarbij wilde het klooster graag ondersteuning geven aan wie dat nodig had. Blijvende schade werd er echter amper geleden: zelfs toen de streek hard geraakt werd door het Ardennen Offensief kwam de abdij daar relatief goed doorheen.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de brouwerij zich langzaam tot de toonaangevende trappist zoals we die vandaag de dag kennen. Daarbij mag de hulp van Chimay niet ongenoemd blijven. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het programma uitgegroeid naar de 3 bieren zoals we die vandaag de dag kennen: 6', 8' en 10', bij een jaarproductie van ongeveer 15.000 hectoliter.


   

Assortiment

In de lange geschiedenis in Rochefort zijn vele bieren gebrouwen. Van alle vroegere brouwsels valt moeilijk te achterhalen wat het type en de kwaliteit was. Van het huidige assortiment is de 6’ het oudst. De oorsprong van de bier ligt in de eerste helft van de 20e eeuw. Dit bier laat zich in feite goed vergelijken met een dubbelbier. Het onderscheid zich daar echter van door een kruidigheid die kenmerkend lijkt te zijn voor de huidige Rochefortbieren en die men normaal alleen aantreft in een zwaardere gerstewijn.

Uit de 6’ ontstond op vraag naar een zwaarder bier de 8’ en later ook de 10’. Hoewel het hier drie verschillende bieren betreffen is de broederschap tussen de bieren zeer goed te herkennen. De 6' is wellicht wat minder overweldigend qua beleving dan een 8’ of zeker een 10’, de verwantschap blijft. Overigens heeft het Bourgondisch Genootschap van pater Antoine (de oud brouwbroeder) vernomen dat een 6’ van 5 jaar oud niet onderdoet voor een 8’. Zonder dat wij enig afbreuk willen doen aan de betrouwbaarheid van pater Antoine bewaart het Bourgondisch Genootschap inmiddels enige exemplaren. Te zijner tijd hoort u daar meer van.

Aangemerkt zij nog dat de 6’ een iets mindere verkrijgbaarheid heeft dan de 8’ en de 10’. Vanwege het betere financiële rendement en de eigen smaakvoorkeur van de broeders brouwt men in Rochefort liever de zwaardere bieren.

Alle bieren zijn door het Bourgondisch Genootschap gedegusteerd en zijn terug te vinden in het degustatie overzicht.

Bezoek

Abdij Notre Dame de Saint Remy
Abbaye saint-Remy
5580 Rochefort
abbaye-rochefort.be


Bezoek van de abdij en de brouwerij is niet mogelijk, tenzij voor een retraite. Bedenkt u dan dat dit een Franstalig klooster is.

In de directe omgeving van de abdij is het natuurschoon van de Ardennen rijkelijk aanwezig met een afwisseling van bossen een glooiend weideland. Voor de speurneuzen is het mogelijk om de waterbron van Rochefort op te zoeken die op enige afstand van de abdij ligt.

Lunch suggestie

Bij de abdij is, zoals genoemd, geen mogelijkheid om een lunch te gebruiken. In de stad Rochefort kan dit wel. Er zijn diverse restaurants waar een goede lunch wordt geserveerd. De plaats Rochefort is trots op het lokale bier en het bier Rochefort is dus bij ieder restaurant verkrijgbaar.

Voor wie langer in de omgeving wil verblijven zijn er diverse hotels in de omgeving. Hotel Ry d’Ave is daarbij niet de dichtstbijgelegen. Maar wel een hotel waar de tijd genomen word voor de gasten en waar een zeer goede maaltijd gebruikt kan worden in een Bourgondische ambiance.