Trappisten

Introductie

Het Bourgondisch Genootschap is al jarenlang bekend met de trappistenbieren. De bieren zijn over het algemeen van zeer goede kwaliteit en worden dan ook met regelmaat door het BG gedegusteerd.

Een bier mag zich pas Trappist noemen (en het bijbehorende logo voeren) wanneer het bier binnen de muren of in de nabijheid van de abdij wordt gebrouwen, het bier onder toezicht staat van de kloostergemeenschap en de opbrengsten voor het grootste deel ten gunste komen van de kloostergemeenschap of ter ondersteuning van sociale werken.


Het Bourgondisch Genootschap is van mening dat het veel te kort door de bocht zou zijn om bij de trappisten uitsluitend stil te staan bij het bier, zonder de context en herkomst te belichten. Daarom geven wij een indruk van de Trappisten die zich financieel in stand houden door het brouwen van bier. De trappisten zijn allen lid van de Cisterciënzerorde.

Overzicht

Trappistenweek

In oktober 2010 heeft het Bourgondisch Genootschap de Trappistenweek gehouden, waarbij alle (toen zeven) Trappisten zijn bezocht. De planning van deze Trappistenweek is hier te vinden.

Aanbevolen literatuur

In 2010 verscheen het boek "Trappist. De zeven heerlijke bieren" van auteur Jef van den Steen. Het betreft een standaardwerk waarin alle zeven Trappisten uitgebreid worden beschreven, waaronder de historie van de abdijen en wijze van brouwen. Het boek is schitterend geïllustreerd met foto's van Jan Crab. Het Bourgondisch Genootschap beveelt dit boek dan ook graag bij de liefhebber aan.

Davidsfonds Uitgeverij N.V., Leuven
ISBN 978-90-5826-672-9