Disclaimer

Over het Bourgondisch Genootschap

Het Bourgondisch Genootschap, afgekort BG, wordt gevormd door een groep vrienden met een gemeenschappelijke interesse in het bourgondische leven. Alle activiteiten die door het BG worden georganiseerd en alle publieke uitingen, waaronder deze website, worden geheel op vrijwillige basis tot stand gebracht.

Smaak

Het gezegde 'over smaak valt niet te twisten' is er niet voor niets. Bijzondere aandacht op deze website gaat uit naar (speciaal-) bieren. In de verslaggeving hiervan kan het zijn dat een bier zeer positief wordt aangeschreven, echter kan het ook zijn dat er wat kritische noten te lezen zijn. Bedenk dat de beschrijvingen gebaseerd zijn op eigen smaak, iets wat dus ook kan afwijken tussen de leden onderling. We proberen onze verslaggeving altijd met een positieve inslag te doen. Mocht u als brouwer van mening zijn dat onze smaak 'bijgeschaafd' moet worden, dan laten we ons graag uitdagen. U kunt per e-mail contact met ons opnemen.

Verantwoorde bierconsumptie

Het is belangrijk om op een verantwoorde wijze met bierconsumptie om te gaan. Wij hebben een bourgondische insteek en het gaat ons daarom om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Het drinken van grote hoeveelheden alcohol is onverstandig: zowel voor de drinker maar ook voor anderen in je omgeving. Het Kennisinstituut Bier geeft praktisch advies voor verantwoorde bierconsumptie en doet hier ook voortdurend onderzoek naar.

Voorwaarden

Gebruik van deze website is voor eigen risico. Door kennis te maken met het Bourgondische Leven, zoals op deze website beschreven, kunnen vastgeroeste patronen mogelijk worden doorbroken.

Aansprakelijkheid

Het Bourgondisch Genootschap doet haar uiterste best om een kwalitatief goede website neer te zetten. Het BG kan echter geen garanties geven voor de juistheid en inhoud van de informatie. De website is informatief en het BG is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze website.

Copyright

Alle rechten van deze site liggen bij het BG. Het is niet toegestaan om informatie over te nemen, te kopiëren of elders te publiceren zonder expliciete toestemming van het BG. Publicatie is (na toestemming) uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Afbeeldingen, logo's en foto's

Alle afbeeldingen, logo's en foto's zijn door het BG gemaakt of met toestemming van de rechthebbende overgenomen. Wij gaan hier doelbewust zeer zorgvuldig mee om en wij verwachten een zelfde houding van de bezoeker van onze website. Het is daarom niet toegestaan om afbeeldingen, logo's en foto's over te nemen, te kopiëren of elders te publiceren zonder expliciete toestemming van het BG. Publicatie is (na toestemming) uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Websites van derden

Het BG verwijst in diverse publicaties naar websites van derden, vaak met als doel om de gebruiker op weg te helpen in de zoektocht naar gedetailleerde informatie van bijvoorbeeld brouwerijen. Het BG is niet aansprakelijk voor de informatie aangeboden op websites van derden.